Skip to main content
Vážení zákazníci,
 
Pandémia COVID-19 je teraz našou každodennou realitou. Tvárou v tvár, v tejto bezprecedentnej situácii, ktorá je nepredstaviteľná svojím rozsahom a závažnosťou, vynakladáme všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme aj naďalej mohli slúžiť našim zákazníkom.

Naše laboratóriá a pracoviská prijali všetky opatrenia pre to, aby sme mohli pokračovať vo výrobe a v dodávkach produktov. Pre bezpečnosť našich tímov, boli informácie o týchto opatreniach distribuované na všetkých našich pobočkách, a sú neustále k dispozícii všetky dôležité upozornenia.

Pozorne sledujeme vývoj situácie a informujeme všetkých zamestnancov o najnovších odporučeniach a pokynoch podľa vládnych smerníc. Všetky tieto opatrenia sú zárukou toho, že budeme môcť prispieť k udržaniu vašej činnosti a komunitnej starostlivosti.

Náš obchodní tím je pripravený reagovať na vaše požiadavky a prijal riešenia, ktoré nám umožnia zostať vzájomne k kontakte. Kontinuita služieb je pro Vetoquinol najvyššou prioritou. Uisťujeme vás, že sa v priebehu tejto situácie každý deň venujeme tomu, aby sme zabezpečili vaše potreby.

S priateľským pozdravom,


Matthieu FRECHIN
Výkonný riaditeľ
Vetoquinol SA
 
 
Vetoquinol flags