Skip to main content

Profil spoločnosti

Vetoquinol s.r.o. je dcérskou spoločnosťou materskej firmy Vetoquinol S.A. zabezpečujúcej registráciu, marketing a distribúciu veterinárnych liečivých prípravkov, veterinárnych prípravkov a doplnkových krmív pre Českú a Slovenskú republiku.

V rámci organizácie firmy Vetoquinol S.A. tvorí česká a slovenská pobočka v súčasnosti spolu s Vetoquinol Biowet v Poľsku tzv. zoskupenie Vetoquinol Stredná Európa (area-manažérom je Cyryl Przybyl).

Naším cieľom je prevádzkovať všetky činnosti zodpovedným a udržateľným spôsobom v súlade s našimi hodnotami. Preto sme vydali Etický kódex / Code of Ethics, ktorý zhŕňa a opisuje kľúčové zásady, ktorým sme sa zaviazali.