Skip to main content

Hospodárske zvieratá

Skot

Popis

Permacyl® 236,3 mg/ml prášok a rozpúšťadlo na injekčnú suspenziu pre hovädzí dobytok

Veterinárny liek obsahujúci Penetamát hydrojodid.

Liečba mastitídy u dojníc spôsobenej kmeňmi Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae a Staphylococcus aureus (neprodukujúce beta-laktamázu) citlivými na penicilín.

Balenie: liekovka s práškom a 36 ml injekčná liekovka s rozpúšťadlom x 10

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU