Skip to main content

Spoločenské zvieratá

Psy

Popis

Dolpac® tablety pre stredne veľkých a veľkých psov

Veterinárny liek obsahujúci Oxantelum, Pyrantelum a Praziquantelum.

Na liečbu psov so zmiešanou parazitárnou infestáciou nasledujúcich dospelých štádií nematód a cestód:

Nematódy: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis.

Cestódy: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis, Echinococcus granulosus.

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

DOLPAC tablety pre stredne veľkých psov – SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

DOLPAC tablety pre veľkých psov – SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU