Skip to main content

Hospodárske zvieratá

Telata Skot Prasata Ovce / Kozy

Popis

BIOMECTIN® 10 mg/ml injekčný roztok

Veterinárny liek.

Balenie: Krabička s fľaškou o objeme 100 ml. Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU