ponuka práce

KARIÉRA VO VETOQUINOL

Vo Vetoquinol je veľa profesijných pozícií. Každý zamestnanec prispieva svojimi zručnosťami prostredníctvom tímovej práce k nášmu spoločnému úspechu.

VNÚTORNÁ MOBILITA V RÁMCI VETOQUINOL

S ohľadom na rast našich zamestnancov a ich know-how, podporuje náš tím pre ľudské zdroje vnútornú mobilitu v rámci spoločnosti. Ak si to zamestnanci želajú - a v závislosti na požiadavkách spoločnosti - môžu naši ľudia pracovať alebo vykonávať úlohy aj v inej krajine v jednej z našich dcérskych spoločností.