ponuka práce

KARIÉRA VE VETOQUINOLU

Ve Vetoquinolu je mnoho profesních pozic. Každý zaměstnanec příspívá svými dovednostmi prostřednictvím týmové práce k našemu úspěchu. Stále hledáme talenty, zejména v těchto oblastech:

  • - Výroba a distribuce
  • - Kvalita
  • - Výzkum a vývoj
  • - Marketing
  • - Obchod
  • - Technické profese (veterináři)
  • - Prodejní aktivity
  • - Podpůrné funkce:  Nákup, Účetnictví a finance, Lidské zdroje, IT, atd.

VNITŘNÍ MOBILITA V RÁMCI VETOQUINOLU

S ohledem na růst našich zaměstnanců a jejich know-how náš tým pro lidské zdroje podporuje vnitřní mobilitu v rámci společnosti. Pokud si to zaměstnanci přejí - a v závislosti na požadavcích společnosti - mohou naši lidé pracovat nebo vykonávat úkoly také v jiné zemi v jedné z našich dceřinných společností.