Skip to main content

Hospodárske zvieratá

Telata Skot

Popis

Forcyl® 160 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok

Veterinárny liek obsahujúci Marbofloxacin.

Balenie: Škatuľka obsahujúca jednu 100 ml injekčnú liekovku.

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU