Skip to main content

Hospodárske zvieratá

Skot Prasata Ovce / Kozy

Popis

LYDAXX® 100 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok, ošípané a ovce

Veterinárny liek obsahujúci Tulatromycín.

Balenie: Kartónová krabica obsahujúca jednu liekovku s objemom 50 ml alebo 100 ml

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny predpis.

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU