UpCard

UpCard

Veterinární léčivý přípravek.

Určený pro léčbu klinických příznaků, včetně otoků a exudátů spojených s městnavým srdečním selháním. První registrované veterinární diuretikum obsahující torasemid.Souhrn údajů o přípravku - UpCard 0.75 mg

Souhrn údajů o přípravku - UpCard 3.0 mg

Souhrn údajů o přípravku - UpCard 7.5 mg

Souhrn údajů o přípravku - UpCard 18 mg