Tolfedine CS inj.

Tolfedine CS inj.

Veterinární léčivý přípravek

Nesteroidní antiflogistikum v injekční formě pro skot a prasata obsahující kyselinu tolfenamovou.

Souhrn údajů o přípravku