Permacyl

Permacyl

Veterinární léčivý přípravek

Penetamát pro léčbu mastitid vyvolaných kmeny Str. uberis, Str. dysgalactiae, Str. agalactiae a Staph. aureus

Souhrn údajů o přípravku