Marbocyl bolus

Marbocyl bolus

Veterinární léčivý přípravek

Marbofloxacin ve formě bolusu pro léčbu gastroenteritid u novorozených telat způsobených Escherichia coli.

Souhrn údajů o přípravku