Marbocyl 10% inj.

Marbocyl 10% inj.

Veterinární léčivý přípravek

10% injekční roztok marbofloxacinu

Souhrn údajů o přípravku