Lydaxx

Lydaxx® 100 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok, ošípané a ovce

Veterinárny liečivý prípravok

injekčný roztok tulatromycínu pre hovädzí dobytok, ošípané a ovce

Len pre veterinárov