Enrobioflox 10%

Enrobioflox 10%

Veterinární léčivý přípravek 

Určený k léčbě infekcí způsobených bakteriemi citlivými vůči enrofloxacinu u drůbeže, neruminujících telat a prasat.

Souhrn údajů o přípravku