Ceftiocyl

Ceftiocyl

Veterinární léčivý přípravek

Injekční suspenze pro skot a prasata s obsahem ceftiofuru

Souhrn údajů o přípravku