Biomectin

Biomectin 1% inj.

Veterinární léčivý přípravek

injekční roztok pro skot, ovce a prasata
Balení 100ml

Souhrn údajů o přípravku