Bioestrovet

Bioestrovet

Veterinární léčivý přípravek

Bioestrovet  0,250 mg/ml injekční roztok pro skot

Souhrn údajů o přípravku